Hlavní stránka   |    Kontakt
česky english
začátek textů

Rezidenční místo 2013 – MONSE

Výběrové řízení na rezidenční místo 2013 pro obor všeobecné praktické lékařství

Zdravotnické zařízení MONSE, spol. s r.o. se sídlem Na Výhledech 5, 100 00, Praha 10 (adresa ordinace PL - Bělohorská 188/157, 169 00, Praha 6 – Břevnov) tímto vyhlašuje dne 4.7.2013 výběrové řízení na rezidenční místo pro obor všeobecné praktické lékařství.

Přihlášku do VŘ zašlete v tištěné podobě k rukám paní Olgy Hejzlarové na adresu MONSE, spol. s r.o., Bělohorská 157, 169 00 Praha 6 nebo v elektronické podobě na email: olga.hejzarova@monse.cz., a to do 15.8.2013.

Obálku či předmět emailu nadepište „RM MONSE“

Těšíme se na Vaši účast a případnou spolupráci.

MUDr. Martina Dosedělová
Školitelka

konec textů