Hlavní stránka   |    Kontakt
česky
začátek textu

Rezidenční místo pro obor VPL 2014 - MONSE

Výběrové řízení na rezidenční místo 2014 pro obor všeobecné praktické lékařství.

Zdravotnické zařízení MONSE, spol. s r.o. se sídlem Na Výhledech 5, 100 00, Praha 10 (adresa ordinace PL - Bělohorská 188/157, 169 00, Praha 6 – Břevnov) tímto vyhlašuje dne 3.7.2014 výběrové řízení na rezidenční místo pro obor všeobecné praktické lékařství.
Přihlášku do VŘ zašlete v tištěné podobě k rukám pana Mgr. Romana Šperkera na adresu MONSE, spol. s r.o., Bělohorská 157, 169 00 Praha 6 nebo v elektronické podobě na email: roman.sperker@monse.cz, a to do 18.7.2014.

Předpokládáný termin konání výběrového řízení je středa, 23.7.2014 (odpoledne). Obálku či předmět emailu nadepište „RM MONSE“

Těšíme se na Vaši účast a případnou spolupráci.

MUDr. Martina Dosedělová
Školitelka

konec textu