Hlavní stránka   |    Kontakt
česky english
začátek textů

Rezidenční místo pro obor VPL 2015 - MONSE

Výběrové řízení na rezidenční místo 2015 pro obor všeobecné praktické lékařství.

Zdravotnické zařízení MONSE, spol. s r.o. se sídlem Na Výhledech 5, 100 00, Praha 10 (adresa ordinace PL - Bělohorská 188/157, 169 00, Praha 6 – Břevnov) tímto vyhlašuje dne 23.9.2015 výběrové řízení na rezidenční místo pro obor všeobecné praktické lékařství.
Přihlášku do VŘ zašlete v tištěné podobě k rukám paní MUDr. Martiny Dosedělové na adresu MONSE, spol. s r.o., Bělohorská 188/157, 169 00 Praha 6 nebo v elektronické podobě na email: martina.dosedelova@monse.cz, a to do 11.10.2015.

Předpokládáný termin konání výběrového řízení je středa, 14.10.2014, případně dle domluvy. Obálku či předmět emailu nadepište "RM MONSE"

Těšíme se na Vaši účast a případnou spolupráci.

MUDr. Martina Dosedělová,
Školitelka

konec textů