Hlavní stránka   |    Kontakt
česky
začátek textu

Rezidenční místo 2013 - Silemo

Výběrové řízení na rezidenční místo 2013 pro obor všeobecné praktické lékařství

Zdravotnické zařízení Silemo s.r.o. se sídlem Lipí 1223/57, 193 00 Praha 9 (adresa ordinace PL – Svatoplukova 9, 120 00, Praha 2 – Nusle) tímto vyhlašuje dne 4.7.2013 výběrové řízení na rezidenční místo pro obor všeobecné praktické lékařství.

Přihlášku do VŘ zašlete v tištěné podobě k rukám paní Olgy Hejzlarové na adresu Bělohorská 188/157,
169 00 Praha 6 nebo v elektronické podobě na email: habrovcova@seznam.cz , a to do 15.8.2013.

Obálku či předmět emailu nadepište „RM Silemo“

Těšíme se na Vaši účast a na případnou spolupráci.

MUDr. Simona Habrovcová

konec textu