Hlavní stránka   |    Kontakt
česky
začátek textu

Termíny schůzí EK pro rok 2017:

30.1.
27.2.
27.3.
24.4.
29.5.
26.6.
31.7.
28.8.
25.9.
30.10.
27.11.
18.12.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že pokud máte zájem o projednání Vašich žádostí Etickou komisí na nejbližším zasedání, je třeba kompletní požadované dokumenty předložit komisi nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním. Neúplná dokumentace nebude přijata k projednávání a předkladatel bude o této závadě neprodleně informován e-mailem.


konec textu